best mtc web view

mtc เว็บไซต์แพทย์อัดแน่นด้วยสาระข่าวใหม่

เมื่อกล่าวถึงเทคนิคการแพทย์หลายคนคงนึกภาพไปที่โรงพยาบาลเป็นอันดับแรก แต่ทราบหรือไม่ว่า เทคนิคการแพทย์ คือคนที่ซึ่งทำงานอยู่ในห้องแล็ป ซึ่งมีความสำคัญกับคนป่วยในขั้นตอนของการวิเคราะห์ อย่างเช่น การเจาะเลือด หลายคนคงเคยได้สัมผัสกันว่า ในขณะที่เราตรวจโรค หรือตรวจร่างกาย ทำไมจะต้องใช้เลือดเยอะ แล้วเลือดเหล่านี้จะต้องถูกนำไปทำอะไร อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่ามันจะถูกนำไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ ซึ่งคนที่ทำการวิเคราะห์ คือเทคนิคการแพทย์ หรือคนที่ทำงานอยู่ในห้องแล็ปนั่นเอง นอกจากขั้นตอนของการวิเคราะห์แล้ว เทคนิคการแพทย์ยังต้องเป็นผู้ที่สรุปผลจากการวิเคราะห์ด้วยว่าผู้ป่วยนั้นมีความผิดปกติอย่างไร ดังนั้นผู้ที่ทำงานในด้านนี้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาอย่างตรงจุด และมีการใช้ความรู้เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของหน่วยงาน สาขางานก็มีอยู่หลายสาขา เช่น เคมีคลินิก โลหิตวิทยา ธนาคารเลือด จุลทรรศนศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา และจุลชีววิทยาทางการแพทย์

ในส่วนของเว็บไซต์ mtc.or.th เป็นเว็บของสภาเทคนิคการแพทย์ ที่จะคอยให้บริการเหล่าเทคนิคการแพทย์ ในส่วนของภาพรวมของเว็บไซต์นั้นเป็นเหมือนกับเว็บไซต์ของหน่วยงานทั่วๆไป ที่มักจะสะอาดสะอ้าน ไม่มีการโฆษณาหวังผลกำไร โหล่มาแต่อย่างใด โดยภายในเว็บก็จะมีการบอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเทคนิคการแพทย์ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีประวัติอย่างไรบ้าง ถัดมาจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งในหมวดนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังรับสมัครมาอัพเดตกันอยู่เรื่อยๆ มีการระบุข้อมูล วันเวลาไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของการลงทะเยนหน่วยคะแนน การตรวจสอบคะแนนสะสม ข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ เป็นต้น ส่วนลำดับต่อมาคือหมวดหมู่ของการบริการสมาชิกเช่น การแจ้งเปลี่ยนชื่อที่อยู่  บันทึกทักษะความเชี่ยวชาญ บันทึกประสบการณ์ทำงาน รวมไปจนถึงไฟล์แบบร้องขอต่างๆก็มีให้ในหมวดหมู่นี้ด้วย ถัดมาจากบริการสมาชิก จะเป็นหมวดหมู่ของข่าวหรือประกาศ ที่เป็นทั้งข่าวการศึกษาต่อ ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรม รวมไปจนถึงข่าวสภาเทคนิคการแพทย์ด้วย

นับว่าเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่เหล่าเทคนิคการแพทย์ที่ไว้ใช้ในการทำการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งการเปลี่ยนชื่อ หรือติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกของสภาเทคนิคการแพทย์ ในส่วนของหลักการทำงาน หรือหลักการใช้งานของเว็บไซต์ก็เป็นเหมือนเว็บไซต์ปกติทั่วไป ที่มีหมวดหมู่หลักๆ อยู่ในด้านบน หลังจากนั้นก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายอยู่ภายใน สำหรับการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถที่จะศึกษาวิธีการใช้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดาย แถมยังเป็นเว็บหน่วยงานที่มีความ เหมาะสมแก่การใช้งานอย่างแท้จริ